Tenisový nebo golfový loketTenisový-loket

Postižení nazvané tenisový nebo golfový loket je způsobené akutním přetížením svalových úponů a může přecházet do chronického stavu bolesti.

Problém je lokalizovaný v bodě na vnější straně lokte, kde se nachází začátky extenzorů zápěstí a prstů. Běžně se vyskytuje u řemeslníků a lidí pracujících v kanceláři. Ve sportu je to například golf, tenis a badminton

Možné příčiny vzniku
 • Opakované jednostranné nebo statické zatěžování ruky a předloktí.
 • Nepřizpůsobení pracovního prostoru a nářadí (úchop a velikost rakety).
 • Příznaky
 • Bolest na vnější stranně lokte.
 • Nedostatečná síla.
 • Bolest na pohmat na vnější stranně lokte.
 • Problémy při čištění zubů, psaní, zvedání předmětů a práci na počítači.
Léčba
 • Excentrický trénink s nataženým nebo ohnutým loktem.
 • Strečink.
 • Epikondylární páska.
 • Přizpůsobení pracovního prostoru a nářadí.
 • Vyhýbat se úkonům, které zhoršují symptomy.

Výběr produktu